Matterport muuttaa vakuutusalaa

Vahinkotarkastus tehdään, kun kiinteistöön tulee vaurioita, joista halutaan korvaus. Vakuutusyhtiöiden on olennaista tietää mitä tapahtui, millainen vahinko syntyi ja milloin. Syy-seuraus suhteiden selvittäminen on aikaa vievää.  Vahingon suuruuden ja korjaustyön arvioiminen kestää ja on usein työlästä. Kaikkea ei välttämättä muisteta dokumentoida tai otettu kuva ei ole riittävän hyvä arvioimaan todellisia kiinteistöön aiheutuneita vaurioita.

Tyypillisesti kiinteistön vakuutuksiin sisältyy turva tulipalon, luonnonilmiöiden, ilkivallan, murron, vuodon sekä taloteknisten vikojen varalta. Vahingot yleensä valokuvataan. Vaikka perinteisillä valokuvilla otetut kuvat vähentävät vakuutuskorvauksiin liittyviä kiistoja, voi niihin liittyä myös kysymyksiä luotettavuudesta tai vakuutuspetoksen mahdollisuudesta. Esimerkiksi yksittäisiä kuvia voi muokata, korjausmateriaaleja tilata enemmän kuin tarpeen ja huoneen suuruutta lisätä piirroskuviin. Jos kuvia ei ole olemassa ennen vahinkoa, voi olla vaikea määrittää omaisuuden arvoa.

Matterportin tuottamaa kuvamateriaalia ei voi muokata. Jokainen skannauspiste on aikaleimattu ja mitat ovat 99%:n tarkkuudella.

Korjausurakoitsija, vahingonlaskija tai kolmas osapuoli ei pysty muokkaamaan Matterportin 3D-tilaesitystä eikä siitä otettavia mittoja. Matterportista tilatut pohjapiirrokset ovat 99% tarkkoja.

Tämän lisäksi Mattterportin kameralla kuvaaminen säästää aikaa: ei tarvita mittanauhoja eikä manuaalista mittojen kirjaamista. Matterportin kameralla isokin kohde kuvataan parissa tunnissa ja kaiken saa kuvattua kerralla. Parasta Matterportissa on, ettei vahingonlaskijan tarvitse erikseen käydä kohteessa paikan päällä, kun kaikki löytyy valmiista 3D-tilaesityksestä. Tilaesityksessä pystyy suurentamaan näkymää, jolloin pienimmätkin vauriot voidaan löytää, vaikka ensimmäisen tarkastuksen aikana ne olisivat voineet jäädä huomioimatta.

Käytä Matterport Workshopia mittaamaan mitä tahansa esinettä Matterport -tilan sisällä tai ottamalla huoneen mitat. Mittausten tarkkuus on 1%: n luokkaa.

Merkittävää ajan säästöä

Aikaa kuluu vähemmän ajoon, valokuvaukseen ja mittaukseen. Lopputuloksena on kaiken kattava 3D-tilaesitys, josta saa mitat, pohjapiirrokset ja 2D-valokuvat ladattua suoraan koneelleen, milloin ja missä vain. 3D-tilaesitykseen voi myös lisätä kommentteja ja muuta olennaista tietoa, jota voi jakaa muiden kanssa. Aikaa ja rahaa säästyy väärinkäsityksiltä ja kalliit oikeudenkäynnit vähenevät, kun voidaan helpommin ja tehokkaammin sopia vahingon suuruudesta ja korjaustoimenpiteistä.

Matterport for Insurance & Restoration

Learn how Matterport helps restoration and claims professionals with more complete loss document than ever, share damaged properties with remote stakeholders, and save hours sketching.

Matterportin omassa videossa on tarkemmin siitä, miten Matterport auttaa kiinteistövakuutusalan ammattilaisia dokumentoimaan tarkemmin ja tehokkaammin, sekä miten voi jakaa tietoa turvallisesti eteenpäin.