MATTERPORT CLOUD 3.0 testauksessa

Matterport toi helmikuun 2019 alussa markkinoille uusimman pilvialustansa. Uusi pilvialusta – Cloud 3.0 – mahdollistaa kolmansien osapuolten 360 asteen kameroiden käytön Matterportin 3D-tilaesitysten luontiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 3D-teknologiasta on tullut entistä paremmin saatavilla olevaa myös laajemmalle käyttäjäkunnalle. Näihin 360 asteen kameroihin kuuluu Ricoh Theta V, Insta360 ONE X sekä Garmin Virb.

Matterportin ratkaisu pilvialustansa avaamisesta kolmansille osapuolille voi tulla monelle yllätyksenä. Avaahan se 3D-teknologian muidenkin yritysten kameroille. Matterport on kuitenkin tarkoin suunnitellut jo pidemmän aikaa kyseistä strategista siirtoaan.  Matterportin päämääränä on ryhtyä yhtä suureksi verkkopohjaiseksi palveluksi kuin Google Maps. Matterportin visiona on, että kaikista maailman tiloista luotaisiin digitaalinen kaksonen Matterportin avulla. Tällä hetkellä Matterport-tiloja on hieman yli 1,5 miljoonaa ja Matterportin tavoitteena on satakertaistaa tämä summa yli 100 miljoonaan tilaan. 

Matterportin tekoäly, Cortex, muuttaa kolmansien osapuolten 360 asteen kameroiden valokuvista 3D-tilaesityksiä. Se käyttää pohjanaan aikaisempia Matterportin 3D-tilaesityksiä. Matterportin kautta on tehty jo yli 1,5 miljoonaa tilaa. Cortex-tekoäly kehittyy sen mukaan mitä enemmän tiloja on ajettu Matterportin pilvipalveluun. Opitun tiedon pohjalta Cortex luo kolmansien osapuolten 360 asteen kameroiden kuvista 3D-tilaesityksiä. Näitä 3D-malleja eiv siis ole luotu 360 asteen kuvien fotogrammetrialla.

Matterportin ja kolmannen osapuolen 360 asteen kameralla tuotettujen mallien ero on siinä, että Matterport Pro 3D-kamera mittaa itse kohteiden sijainnit ja paikat 3D-sensorillaan. 360 asteen kamerat tuottavat vain 2D-panoraamakuvia. Näistä 2D-panoraamakuvista tekoäly (AI) tuottaa 3D-mallin käyttämällä apuna suurta 3D-mallien tietokantaansa, jonka avulla AI tunnistaa panoraamakuvista erilaisia 3D-piirteitä. Näistä piirteistä Matterportin tekoäly Cortex lopulta muodostaa 3D-mallinsa.

 

Miltä Cortexin tekoälyyn perustuva 3D-tilaesitys näyttää?

 

Testasimme Ricoh Theta V-kameraa: 

Ricoh Theta V- kameran etu on nopea kuvausaika ja kameran pieni koko. Koska Ricoh Theta V tuottaa 2D-panoraamakuvia, ei kameran tarvitse mennä akselinsa ympäri. Kuvaaminen on siksi hyvin nopeaa. Kuvaukseen menee tyypillisesti muutama sekunti. Koko kohteen mittaus ja aineiston käsittely kestää yhtä kauan kuin Matterportin kameralla. Viive johtuu jokaisen aineistotiedoston ajosta Matterportin Capture-sovellukseen sekä kameran siirtämisestä kuvauspisteestä toiseen.

Kuvasimme toimiston samalla myös Matterportin Pro2 3D-kameralla:

Kuvaukset otettiin samana päivänä peräkkäin. Kuvauspisteet valittiin niin, että ne olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. Ensin kuvasimme Matterportin Pro2 3D-kameralla ja sen jälkeen siirryimme kuvaamaan Ricoh Theta V-kameralla. Tämän jälkeen otimme Matterportin pilvipalvelusta suoraan kuvankaappauksia Matterportin kameran ja Ricoh Theta V-kameran tekemistä 2D-valokuvista. Samalla testasimme mitä tapahtuu kuvan laadulle, kun Matterportin 3D-tilaesityksessä suurentaa valittua kohtaa.

Myös kameroiden resoluutio vaikuttaa kuvan laatuun. Matterportin Pro2 3D-kamerassa resoluutio on 134 MP kun se on Ricoh Theta V-kamerassa 15 MP. Ricoh Theta V-kameraa suositellaan pienempien tilojen kuvaamiseen. Kuvattavassa tilassa pitäisi olla hyvä valaistus. Matterportin kamerasta löytyy HDR-ominaisuus, joka auttaa ylivalotuksen ja pimeyden käsittelyssä.

Kuvakaappaukset on otettu suoraan Matterportin pilvipalvelusta. Oikealla puolella olevat kuvat ovat suurennoksia tietystä kohdasta, jotka on otettu suoraan 3D-tilaesityksistä. Kuvia ei ole jälkikäteen käsitelty.

Mallinnettava tila vaikuttaa tulokseen. Matterportin Pro2 3D-kameralla voi kuvata myös isompia tiloja laadun kärsimättä. 360 asteen kamerat, kuten Ricoh Theta V, sopivat paremmin pienten tilojen mallintamiseen. Niiden ominaisuudet pääsevät esille esimerkiksi hyvin ahtaista ja pienistä tiloista, jonne ei pääse kuvaamaan isommalla laitteella.

Seuraavassa kuvassa näkyy otos, joka on otettu sekä Matterportin Pro2 3D-kameralla, että Ricoh Theta V-kameralla. Aineisto on otettu kahdesta jo edellä näytetyistä 3D-tilaesityksistä.  Matterportin kameralla otetusta aineistosta näkee, että seinät ovat suorat ja sileät, kun taas Ricoh Theta V-kameralla otetussa pinnoissa näkyy epätasaisuuksia ja epämuodostumia. Esimerkiksi Thetan alareunassa on havaintoja pöydän alapuolelta eli ne eivät ole muodostuneet 3D-mallissa oikeaan muotoon eli osaksi seinää.

Matterportin kameralla otetusta aineistosta näkee, että seinät ovat suorat ja sileät, kun taas Ricoh Theta V-kameralla otetussa pinnoissa näkyy epätasaisuuksia.

Kokeilimme myös molempien kameroiden yhdistämistä, jolloin ensin kuvasimme Matterportilla ja sen jälkeen lisäsimme muutaman kuvan Ricoh Theta V-kameralla. Tämä kameroiden yhdistäminen siis onnistuu. Tästä on etua silloin, jos esimerkiksi haluat yhdistää jonkin pienen ahtaan yksityiskohdan malliin paikasta, mihin Matterport-kamera ei kokonsa takia mahdu.

Matterport Pro2 3D-kameran kuvauspisteet näkyvät ympyröinä ja Ricoh Theta V-kameran kuusikulmaisena muotona.

Täältä pääset tutustumaan 3D-tilaesitykseen, joka on otettu sekä Matterportin Pro2 3D-kameralla, että Ricoh Theta V-kameralla:

Miten Matterportin pilvipalvelu eroaa 360 asteen kameroiden kohdalla?

Matterport on kehittänyt kaksi uutta pilvipalvelupakettia pelkästään 360 asteen kameroille. Nämä pilvipalvelupaketit ovat nimeltään ”Free” ja ”Starter”. Jos esimerkiksi kuvaat 360 asteen kameralla ja haluat käyttää ilmaista Free-pilvipalvelupakettia, pystyt ylläpitämään vain yhtä 3D-tilaesitystä kerrallaan. Eli joudut poistamaan vanhan 3D-tilaesityksen, jotta saat ladattua uuden tilalle. Kuukausimaksullisella Starter-paketilla voi ylläpitää viittä 3D-tilaesitystä kerrallaan.

Mitä muuta uusi pilvialusta Cloud 3.0 mahdollistaa?

Uuden pilvialustan ansiosta voit nyt myös ladata Capture-sovelluksen iPhone-puhelimeesi. Matterportin kameraa ei enää tarvitse ohjata iPhone-tabletilla, vaan voit hoitaa kuvaamisen muutamalla napin painalluksella iPhone-puhelimesi välityksellä.

Tämän lisäksi Matterportin pilvipalvelun 3D Showcase-näkymä on uudistunut. Nyt voit lisätä 3D-tilaesitykseen Showcase-näkymässä suoraan Mattertag-viestejä, ottaa 2D- ja 360 asteen kuvia, tehdä mittauksia, merkitä huoneet ja suunnitella VR-reitti. Enää ei tarvitse odottaa Workshop-näkymän latautumista, kun pystyt nopeasti ja tehokkaasti editoimaan 3D-tilaesitystä suoraan.

Kuvakaappaus Matterportin pilvipalvelun uudistuneesta 3D Showcase -näkymästä. Nyt voit lisätä 3D-tilaesitykseen suoraan Showcase-näkymässä Mattertag-viestejä, ottaa 2D- ja 360-asteen kuvia, ottaa mittoja, merkitä huoneet ja suunnitella VR-reitti.

 

Tutkimusaineiston laatija

DI Aino Keitaanniemi

Aalto yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutissa (MeMo) ja osa-aikaisesti Geotrim Oy:ssä. Hän teki diplomityönsä Aalto-yliopiston MeMo:lle samanaikaisesti paikantavien ja kartoittavien käsiskannereiden soveltuvuudesta rakennuksen geometrian mallintamiseen. Diplomityö on avoimesti luettavissa Aaltodoc-palvelussa.