Matterportin julkisesti jaettuja 3D-tilaesityksiä voi muokata MPEmbed-lisäosan avulla. Esitysten kirkkautta, kontrastia ja kylläisyyttä voi säätää, voi lisätä taustamusiikkia, esitellä kohdetta minikartan avulla, lisätä esimerkiksi yrityksen oman esittelyvideon highlight reel -videoon sekä paljon muuta.

Vaikka Matterportin 3D-esitykset ovat itsessään muokkaamattomia, pystyy niitä muokkaamaan MPEmbed-lisäosan avulla. Jälkikäteen on mahdollista tehdä uusi versio, vaikka alkuperäinen Matterportin 3D-tilaesitys ei ole muokattavissa.

Tähän kyseiseen 3D-tilaesitykseen on lisätty kattavampi infotaulu, joka löytyy tilaesityksen vasemmasta yläkulmasta. Infotaulun taustaväri on muutettu, kohteen kohokohdat valokuvineen ovat esillä, taloprojektin toisen osan 3D-tilaesitys on linkitetty infotauluun sekä 3D-tilaesityksen Mattertag-viestit on luetteloitu. Minikartta löytyy oikeasta kulmasta ja myös sen tausta on muutettu keltaiseksi.

Mikä on MPEmbed?

MPEmbed on tehokas lisäosa, jonka avulla voi lisätä mm. minikartan, Mattertag-hakemiston, taustamusiikkia, säätää tilan kirkkautta, kontrastia ja kylläisyyttä.  Lisäosasta on saatavissa sekä ilmainen että maksullinen (premium) versio.

Ilmaisen version testausta varten ei tarvita muuta kuin julkisesti jaettavissa olevan Matterport-tilan verkkolinkki. Huomioitavaa on, ettei muokkaaja voi julkaista muiden töitä ominaan, vaikka olisi muokannut niitä MPEmbed-lisäosan avulla.

MPEmbed ja URL-parametrit

URL-parametreillä voi muokata Matterport-tiloja. Niiden avulla voi lisätä 3D-tilaesitykseen interaktiivisuutta ja muokata niistä käyttötarkoituksiin paremmin sopivia, voi esim. säätää 3D-virtuaaliesityksen valaistusta tai sen avulla voi lisätä oman yrityksen esittelyvideon Highlight Reel-videoon.

URL-parametrit koostuvat avaimesta ja arvosta, jotka erotetaan =-merkillä ja yhdistetään &-merkillä. URL-parametrien avulla voi muokata ja hienosäätää 3D-esityksen toimintaa.

Matterport-tilojen verkkolinkit ovat muotoa https://my.matterport.com/show/?m=XXXXXXXXXXX missä ” XXXXXXXXXXX” on verkkolinkin muuttuva tekijä ja on yksilöllinen kullekin Matterport-tilalle. Kun tilaa muokataan MPEmbed-lisäosalla, on  ”my.matterport.com” -kohta muokattava muotoon ”mpembed.com”.

Esimerkki Matterportin 3D-tilaesityksestä, johon on lisätty MPEmbed-lisäosa:

https://my.matterport.com/show/?m=XXXXXXXXXXX
https://mpembed.com/show/?m=XXXXXXXXXXX

Tämän jälkeen MPEmbed-verkkolinkkiin voi lisätä URL-parametreja. MPEmbed URL-parametreja on mpembed.com verkkosivulla ”Docs”-osiossa. URL-parametreja voi lisätä niin monta kuin haluaa. Lisää uudet URL-parametrit lisäämällä ne suoraan aikaisempaan parametriin &-merkillä.

Tässä esimerkki:

Explore in 3D

No Description

URL-parametrien lisäämistä voi jatkaa, jolloin verkkolinkki voi lopulta olla esimerkiksi muotoa:

https://mpembed.com/show/?m=XXXXXXXXXXX&minimap=1&nofade=1&details=1&hdir=2&mdir=3 &stats=4&filter=favorite &ga=UA-XXXXXXXX-X&tint=FBCD00&scaleui=1 &spaces=XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXX&spacereels=1

Logon, taustamusiikin ja kuvan jakaminen infotaulussa on mahdollista MPEmbed-lisäosan ja URL-parametrien avulla. Tätä varten tarvitaan logon, kuvan tai musiikin äänitiedoston linkit.

Lisättäessä taustamusiikkia 3D-tilaesitykseen, URL-parametri olisi muotoa:

https://mpembed.com/show/?m=XXXXXXXXXXX&bgmusic=https://….   <–  lisää taustamusiikin verkkolinkki tähän

URL-parametrien käyttö on hyvin helppoa. Jos verkkolinkki halutaan säilyttää alkuperäisessä MPEmbed-muodossa ”https://mpembed.com/show/?m=XXXXXXXXXXX”, voi vaihtoehtoisesti käyttää Mattertag-viestejä. Tämä kuitenkin edellyttää tunnuksia ja editointioikeuksia Matterportin pilvipalveluun.

MPEmbed-lisäosa Mattertag-viesteillä

MPEmbed-lisäosan käyttäminen Mattertag-viestien avulla on helppo vaihtoehto, jos 3D-tilaesityksen linkki halutaan pitää lyhyenä. Mattertag-viestillä pystyy piilottamaan parametrin kokonaan Mattertag-viestien ”hide”-ominaisuudella. Tämän jälkeen painetaan ”Publish”

Logon, kuvan tai musiikin lisäämiseksi, MPEmbed-koodi on lisättävä otsikon lisäksi medialinkkinä Mattertag-viestiin. Tämä jälkeen piilotetaan Mattertag-viesti ja julkaistaan.