Kiinteistönhuolto digitalisaation murroksessa

Kiinteistönhuolto on digitalisaation murroksessa. Kun tiedon määrä on suuri, ei paperiarkistointi pysy perässä. Kaikki olennaiset asiat pitäisi heti tietää ja tieto siirtää nopeasti oikeille ihmisille oikeisiin paikkoihin. Papereihin kynällä tehdyt merkinnät ja muistiinpanot lisäävät inhimillisten virheiden mahdollisuuksia, vaikka kuvat olisivat selkeitä ja tarkkeet huolella tehtyjä. Jos esimerkiksi kiinteistöstä sattuu löytymään useampia samaa merkkiä olevia huollettavia ilmastointilaitteita, niin kuvan perusteella voi olla vaikeaa navigoida oikean laitteen luo.

Nykyään rakennuksista löytyy suuri ja kasvava määrä dataa. Ongelmaksi jää usein se, miten tätä paisuvaa tietomäärää voitaisiin käyttää järkevämmin. Kuinka voidaan varmistaa, että kaikki olennainen informaatio löytyy yhdestä paikasta? Miten luodusta datasta saadaan kaikki tieto hyödynnettyä?

3D-käyttöliittymät Matterportilla

Matterport on monipuolinen 3D-tiedonkeruujärjestelmä, jonka avulla pystytään tehostamaan dokumentointia. 3D-virtuaaliesityksiin voi kiinnittää Mattertag- viestejä, joihin voi kätevästi upottaa lisätietoa. Lisätieto voi olla kuva, teksti, video tai linkki. Havainnollisten Mattertag-opastusten avulla tiloista voidaan luoda ”käyttöliittymä”.

3D-virtuaaliesityksiin voi kiinnittää Mattertag- viestejä
Katso mallit Mattertag-viesteistä. 3D-virtuaaliesityksiin voi kiinnittää viestilappuja (näkyvät esityksessä ympyröinä), joihin voi upottaa lisätietoa joko kuvan, tekstin, videon tai linkin avulla.

Virtuaalisen käyttöliittymän hyöty on siinä, että tiloihin menevät työntekijät voivat tutustua tiloihin etukäteen, milloin ja missä tahansa tietokoneella, tabletilla tai kännykällä. Mattertag-opastuksen voi upottaa 3D-tilaesityksessä suoraan siihen kohtaan, missä sitä tarvitaan. Jos ilmastointilaite pitää huoltaa, voi ilmastointilaitteen kohdalle sijoittaa Mattertag-viestin. Siihen voi kirjoittaa lisätietoa viimeisestä huoltopäivästä tai otteita ilmastointilaitteen digitaalisesta huolto-oppaasta. Näin ei jää epäselväksi se, mitä pitää huoltaa, milloin ja kuinka. Kaikki tarvittava löytyy yhdestä paikasta. Kun ilmastointilaite on huollettu, voidaan huolto kuitata Mattertag-viestiin.

Tutustu miltä Matterportilla luotu virtuaalinen käyttöliittymä voisi näyttää:

Mitä muuta hyötyä Matterportin 3D-teknologiasta on kiinteistönhuollossa?

Virtuaalisen käyttöliittymän lisäksi Matterportin 3D-teknologiaa voit käyttää tarkkaan dokumentointiin. Tilanteissa, joissa pitäisi arvioida rakennuksen sisällä sattuneiden vahinkojen suuruutta, Matterportilla luotu virtuaaliesitys on erinomainen dokumentointikohde, sillä jokainen Matterport-kameran tallentama skannauspiste on aikaleimattu, valokuvia ei voi muokata ja mitat ovat tarkkoja 1% tarkkuudella. Matterportin 3D-virtuaaliesityksen näkymää voi suurentaa,  jolloin pienimmätkin vauriot voidaan löytää ja tarkistaa myös jälkikäteen virtuaalisesti.

Matterportissa jokainen skannauspiste on aikaleimattu, valokuvia ei voi muokata ja mitat ovat tarkkoja 1% tarkkuudella. 

Yhdellä kuvauskerralla tilasta saadaan tarkat 3D-mitat, värillnen pistepilvi, 99% tarkka pohjapiirros sekä 2D-valokuvia. Aikaa säästyy, kun kohteita ei tarvitse enää toistamiseen käydä valokuvaamassa tai mittaamassa uudelleen. Matterport tuottaa kattavan 3D-tilaesityksen.

Kiinteistönhuolto digitalisaation murroksessa