Matterport-tilojen listalta voidaan avata yksittäisiä tiloja muokattavaksi painamalla tilan otsikkoa. Näissä ohjeissa selitetään tärkeimmät tilan sivulta löytyvät muokkaustoiminnot.

Matterport-tilan välilehden yläpalkissa on tilan nimi ja yläpalkki, josta löytyy erilaisia toimintoja. Ensimmäisestä painikkeesta voit lisästä yhteistyöhenkilöitä, jolloin lisätään henkilön sähköpostiosoite ja valitaan yhteistyöhenkilön oikeudet tilan muokkaamiselle. Toisesta painikkeesta voidaan julkaista tila, jolloin kuka tahansa tilan linkin saaja voi katsella tilaa. Kolmannesta painikkeesta löytyy tilan jakamiseen vaadittavat URL-linkit ja asetukset. Viimeisestä kuvakkeesta avautuu lisää työkaluja, joilla voi siirtää tilan eri kansioon.

Kuva 1. Matterport-tilan yläpalkin painikkeet

Yläpalkin alapuolella sivusto jakautuu useammaksi välilehdeksi, kuten media, details, apps ja statistics. Seuraavaksi esitellään näiden välilehtien ominaisuudet.

Media

Kuvassa 2 on kuvattuna koko media-välilehden sisältö, joka jakautuu vielä 5 välilehteen. Nämä välilehdet ovat showcase, photos, videos, floorplan ja matterpak.

Kuva 2. Media-välilehden rakenne

Showcase

Painamalla Play-painiketta aloitetaan tilassa liikkuminen ja kuvan 3 näkymä aukeaa. Tällöin näkymän yläosassa lukee tilan nimi, joka tulee tilan tiedoista. Tilassa voi liikkua monella tavalla ja nämä tavat on merkittynä kuvaan 3 eri värisillä ympyröillä.

Voit siirtyä 3D-mallin sisään valkoisella merkitystä painikkeesta ja takaisin alkuperäiseen näkymään pääsee samalle kohdalle ilmestyvästä painikkeesta. Mallin sisällä voit vaihtaa sijaintia eri panoraamakuvien välillä painamalla mallissa näkyviä haaleita renkaita. Tällöin aktivoitu panoraamakuvan sijainnin rengas muuttuu turkoosiksi.

Kuva 3. 3D Showcase -näkymä

Voit myös tarkastella mallia nukkekotinäkymästä painamalla liilalla merkitystä painikkeesta. Pohjapiirrosnäkökulmaan pääset painamalla sinisellä merkitystä painikkeesta. Näissä mallin tarkastelu näkymissä voi myös valita näytettäviä kerroksia oranssilla merkitystä painikkeesta valitsemalla kerrokset kaikkien kerrosten sijasta vain valittuun.

Mallia on myös mahdollista tarkastella Virtuaalitodellisuudessa, jolloin tarkastelu vaatii joko Google Cardboard tai Samsung Gear VR lisälaitteet. Virtuaalitilan aktivointi avautuu vihreällä merkitystä painikkeesta, jolloin aukeaa myös kuvassa 4 näkyvät ohjeet lisälaitteiden käytölle. Viimeisenä ominaisuutena showcase näkymässä on näkymän laajentaminen koko näytölle. Tämä onnistuu punaisella merkitystä painikkeesta ja samasta painikkeesta voidaan palata takaisin pienempään näkymään.

Kuva 4. Virtuaalitilan ohjeistusikkuna

Tältä välilehdeltä voi myös avata Workshop-näkymän, jossa voidaan muokata tilaa ja lisätä muita medioita tilaan. Tämän voi aktivoida 3D Showcase -ikkunan oikeassa ylälaidassa olevasta painikkeesta, kuten kuvassa 5.

Kuva 5. Workshopin avauspainike

Workshop

Workshop aukeaa omaan ikkunaansa kuvan 6 mukaisella näkymällä. Tällöin ikkunan ylälaidassa lukee kohteen nimi, vasemmassa laidassa on valikko tehdyille muutoksille ja yläpalkin alapuolella on työkalupalkki.

Vasemman laidan valikko jakautuu vielä kahteen välilehteen, jotka ovat Assets ja 3D Scans and 360 Views. Assets-välilehdellä voidaan valita 3D Showcase -ikkunan asetukset, kuten aloitussijainti 3D-mallin sisällä ja valinnat mitä ominaisuuksia näytetään mallissa. Alemmissa Assets-väilehden kohdissa on listattuna tekemäsi lisäykset siten, että ne on listattu aina työkalun mukaan. 3D Scans and 360 Views -välilehdellä voidaan siirtyä yksittäisiin kuvausasemiin ja samalla on mahdollista piilottaa kuvausasemia.

Kuva 6. Workshop-ikkuna

Matterport Workshop -ohjelmasta löydät työkaluja, joilla pystyt mittaamaan tilassa olevien esineiden tai seinien etäisyyksiä, lisäämään tekstiä, linkkiä, ulkoisia kuvia tai järjestämään 3D-esityksen järjestystä.

Workshopin editorilla pystyt tarkentaa tilojasi, lisäämällä niihin tunnisteita. Workshopin editori tarkentaa tilojasi, lisää tunnisteita ja tarroja, luo opastettuja kierroksia ja kerää 2D-valokuvia gallerioihin.

 

Lisää Matterport Workshopin käytöstä