Julkinen tila on määritelty kaikille avoimeksi olevaksi tilaksi, jonne kuka tahansa voi mennä. Julkisia tiloja ovat esimerkiksi kaupunkien ylläpitämät kirjastot, valtion virastot, kirkot ja museot.

Julkisten tilojen dokumentoinnin arvoa ei voi mitata rahalla. Hyvällä aineistolla taataan se, että myös kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeistä maamerkeistä jää riittävästi tietoa myös jälkipolville.